صفحه اصلی 
 • برنامه امتحانات نهایی
  برنامه امتحانات نهایی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 • برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 981
  برنامه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشکده کشاورزی

 • تعرفه ورودی و هزینه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی
  تعرفه ورودی و هزینه استفاده از تجهیزات آزمایشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس

 • پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دانشکده کشاورزی
  دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس بوشهر د جهت سال تحصیلی 99-98 بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد.

 • در خصوص مهمانی و انتقال
  در خصوص مهمانی و انتقال سال تحصیلی 97-96

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.