صفحه اصلی > ارتباط با ما 
ارتباط با ما
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
در صورتی که پیشنهاده پایان نامه (پروپوزال) تایید وتصویب شده است در اسرع وقت
به منظور ثبت اطلاعات Proposal در سایت پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران، ضروری است کلیه دانشجویان با مراجعه به سایت http://www.irandoc.ac.ir  ثبت نام وکد رهگیری دریافت نمایند .
توجــــــــــــــــــــــه:
1-ثبت سریع پروپوزال جهت عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه خود اطمینان حاصل نمایید(امکان دارد موضوع را قبلا کسی دیگر کار کرده باشد وبا مشکل ثبت موضوع روبرو شوید.)
2- ثبت موضوع و دريافت كدرهگيري پيشنهاده پایان نامه (پروپوزال) ونگهداری كدرهگيري
تا بعد از دفاع وثبت پایان نامه ودریافت تاییدیه جهت فارغ التحصیلی.
3- بعد از دفاع از پایان نامه جهت دریافت تاییدیه پایان نامه جهت فارغ التحصیلی از سایت پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران عنوان دانشگاه را فقط دانشگاه خلیج فارس انتخاب نمایید نه دانشگاه بوشهر.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.