صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه گیاهپزشکی 
گروه گیاهپزشکی

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی

تلفن

رایانامه

دکتر فاطمه جمالی

07731221371

Jamali@pgu.ac.ir

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

تلفن

رایانامه

دکتر فریبا سهرابی

07731221381

Sohrabi@pgu.ac.ir

دکتر سالم مرمضی 07731221314 morammazi.s@pgu.ac.ir
دکترحسن حبیبی 07731221316 h.habibi@pgu.ac.ir

 

کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی

تلفن

رایانامه

آزیتا قاسمی

07731221339

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.