صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

مدير گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دكتر حمیدرضا نوریزدان

07731221322

Nooryazdan@pgu.ac.ir

 

 

اعضاي هيات علمي

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دكتر محمدامین کهن مو

07731221348

kohanmoo@pgu.ac.ir

دكتر فرشته بيات شاه ­پسند

07731221178

Bayat@pgu.ac.ir 

دكتر محمد مدرسی

07731221379

Modarresi@pgu.ac.ir

دكتر علی دیندارلو 07731221325 dindarlo@pgu.ac.ir

 

 

كارشناس گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

اطهر قادری

07731221345

aghadri370@gmail.com

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.