صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه علوم و مهندسی باغبانی 
گروه علوم و مهندسی باغبانی

 

مدير گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دکتر محمد هدایت

07731221382

hedayat@pgu.ac.ir

 

اعضاي هيات علمي

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دكتر رحیم نیکخواه

07731221370

Nikkhah@pgu.ac.ir

دكتر عبدالعلی حسامی

07731221324

Hesami@pgu.ac.ir

دكتر ساسان راستگو

07731221326

rastgoo@pgu.ac.ir 

دكتر ملک حسین شهریاری

07731221332

mh.shahriari@pgu.ac.ir

دكتر ليلا كرمي

07731221321

karami@pgu.ac.ir

دكتر علی هاشمی

 07731221328

 Hashemi@pgu.ac.ir

 

كارشناسان گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

خانم اطهر قادری

07731221345

aghaderi370@gmail.com

مهندس مسعود فرامرزي

07731221182

 

مهندس ابراهيم خواجه اي

07731221180

 

مهندس نصرا... محمديان

07731221342

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.