صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

محمدامین کهن مو
رئیس دانشکده

 

علی هاشمی
معاونت آموزشی

بیژن ستوده
اداره آموزش

 

علی دیندارلو
معاونت پشتیبانی

محمدجواد پاپری مقدم
امور مالی

 

مصطفی رمضانپور
دفتر کارآفرینی، فناوری اطلاعات و روابط بین الملل

 

شهرام رضایی
امور دانشجویی و فرهنگی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.