صفحه اصلی > استادان 
استادان

 

اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 
نام استاد تخصص مرتبه علمی  پیشنه کاری
عبدالعلی حسامی علوم باغبانی  استادیار پیشینه
محمد هدایت علوم باغبانی  استادیار  پیشینه 
ساسان راستگو  علوم باغبانی استادیار  پیشینه
رحیم نیکخواه علوم باغبانی استادیار پیشینه
علی هاشمی مهندسی بیومکانیک استادیار پیشینه
لیلا کرمی بیولوؤی گیاهی استادیار پیشینه
ملک حسین شهریاری علوم خاک استادیار پیشینه
حمیدرضا نوریزدان اصلاح نباتات استادیار پیشینه
محمدامین کهن مو زراعت استادیار پیشینه
محمد مدرسی اصلاح نباتات استادیار پیشینه
فرشته بیات شاه پرست اصلاح نباتات استادیار پیشینه
علی دیندارلو علوم و مهندسی آب استادیار پیشینه
فریبا سهرابی حشره شناسی دانشیار پیشینه
فاطمه جمالی بیماری شناسی گیاهی استادیار پیشینه
محمدعلی میرحسینی حشره شناسی استادیار پیشینه
حسن حبیبی دامپزشکی استادیار پیشینه
سالم مرمضی علوم دام استادیار پیشینه

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.