صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه باغبانی 
آخرین اخبار
گروه باغبانی

 

مدير گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دکتر رحیم نیکخواه

07734221461-1133

nikkhah@pgu.ac.ir

 

اعضاي هيات علمي

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دكتر عبدالعلي حسامي

07734221461-1175

Hesami@pgu.ac.ir

دكتر محمد هدايت

07734221461-1174

Hedayat@pgu.ac.ir

دكتر ساسان راستگو

07734221461-1176

rastgoo@pgu.ac.ir 

دكتر ملک حسین شهریاری

07734221461-1196

mh.shahriari@pgu.ac.ir

دكتر ليلا كرمي

 

 

دكتر علی هاشمی

 

 Hashemi@pgu.ac.ir

 

كارشناسان گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

خانم آزیتا قاسمی

07734221461-1187

 

مهندس مسعود فرامرزي

07734221461-1182

 

مهندس ابراهيم خواجه اي

07734221461-1180

 

مهندس نصرا... محمديان

07734221461-1223

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.