صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه باغبانی 
آخرین اخبار
گروه باغبانی

 

مدير گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دکتر عبدالعلی حسامی

07731221175

hesami@pgu.ac.ir

 

اعضاي هيات علمي

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دكتر رحیم نیکخواه

07731221133

Nikkhah@pgu.ac.ir

دكتر محمد هدايت

07731221174

Hedayat@pgu.ac.ir

دكتر ساسان راستگو

07731221176

rastgoo@pgu.ac.ir 

دكتر ملک حسین شهریاری

07731221196

mh.shahriari@pgu.ac.ir

دكتر ليلا كرمي

 

karami@pgu.ac.ir

دكتر علی هاشمی

 

 Hashemi@pgu.ac.ir

 

كارشناسان گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

خانم آزیتا قاسمی

07731221178

 

مهندس مسعود فرامرزي

07731221182

 

مهندس ابراهيم خواجه اي

07731221180

 

مهندس نصرا... محمديان

07731221223

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.