صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه شیلات 
آخرین اخبار
گروه شیلات


 

مدير گروه

نام و نام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دكتر غلامرضا بادزهره

07734221461-1141

Badzohre@pgu.ac.ir

 

 

اعضاي هيات علمي

نام و نام خانوادگي

تلفن

رايانامه

دكتر محمود نفيسي بهابادي

07734221461-1218

nafisi@pgu.ac.ir

دكتر امین اوجی فرد

07734221461-1219

oujifard.amin@gmail.com

دكتر رضا داودی

07734221461-1211

Davoudi@pgu.ac.ir 

دكتر دارا باقری

07734221461-1176

Bagheri@pgu.ac.ir 

دکتر فرزاد صالحی

-------------

Salehi@pgu.ac.ir

دکتر ابراهیم ستوده

07734221461-1141

e.sotoudeh@yahoo.com

  

كارشناسان گروه

نام ونام خانوادگي

تلفن

رايانامه

مهندس اكبر عباس زاده

07734221461-1191

abaszadeakbar@yahoo.com

مهندس محمد جواد پاپري مقدم

07734221461-1220

j.papari@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.