صفحه اصلی > استادان 
آخرین اخبار
استادان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

دكتر عبدالعلي حسامي

استاديار

2

دكتر محمد هدايت

استاديار

3

دكتر ساسان راستگو

استاديار

4

دكتر حميدرضا نوريزدان

استاديار

5

دكتر رحيم نيكخواه

استاديار

6

دكتر محمدامين كهن مو

استاديار

7

دكتر علي هاشمي

استاديار

8

دكتر فاطمه جمالي

استاديار

9

دكتر فرشته بيات شاه پرست

استاديار

10

دكتر محمد مدرسي

استاديار

11

دكتر فريباسهرابي

استاديار

12

دكتر ليلا كرمي

استاديار

13

دکتر علي ديندارلو

استادیار

14

دكتر عالي حسيني

استاديار

15

دكتر رضا داودي

استاديار

16

دكتر محمود نفيسي بهابادي

دانشیار

17

دكتر امين اوجي فرد

دانشیار

18

دکتر ملک حسین شهریاری

استاديار

19

دکتر دارا باقری

استاديار

20

دکتر فرزاد صالحی

استادیار

21

دکتر ابراهیم ستوده

استادیار

22

دکتر حسن حبیبی

استادیار

23

دکتر سالم مرمضی

استادیار

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.