صفحه اصلی 
 • دانلود لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
  دانلود لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 • انتخاب دکتر امین اوجی فرد بعنوان پژوهشگر برتر استان بوشهر
  در هفدهمین جشنواره پژوهش و فناوری استان

 • قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
  نحوه اخذ پایان نامه برای ورودی های مختلف کارشناسی ارشد

 • آیین نامه آموزشی
  ویژه دانشجویان ورودی 93 و بعد از آن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.